Genel Özgeçmiş

PROF. DR. MUSTAFA BAŞBUĞ ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad                        :   Mustafa Başbuğ

Doğum Tarihi                :   16-02-1965

Doğum Yeri                  :   Çankırı

Uyruğu                            :   T.C.

Medeni Durumu             :   Evli (Esma Mehtap Başbuğ, Doktor)

Çocuk Sayısı                    :  Bir (İsmi Billur Berat)

Çalışma Adresi               :  1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                             Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (2 yıl ücretsiz izin)

                                             38039 Kayseri

                                         

2. Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Belediye Durmaz İş Merkezi          Kat:7 No:713 Melikgazi/Kayseri

Tel:   0-352-222 23 77

Faks: 0-352-222 23 76

  Mobil: 0-532-134 53 99

 

Web Sitesi     :                    http//www. mustafabasbug.com

Ev Adresi       :                   Çengelköy /İstanbul

e-mail adresi                     :dr@mustaabasbug.com

                                             mustafabasbug@hotmail.com 

 

GSM                                   0- 532-592 12 12          

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu

 

 

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1988

Tıpta Uzmanlık

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993

Doçentlik

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998

Profesörlük

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2004

 

 

Görevler

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Doktor

Bingöl/Genç/Yayla Sağlık Ocağı

1988-1989

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1989-1993

Uzman Doktor

Erzincan Devlet Hastanesi

1994-1995

Yrd. Doç.Dr.

Erciyes Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1995-1998

Doç. Dr.

Erciyes Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1998-1999

Tabip Asteğmen

GATA/Ankara

1999-2000

Anabilim Dalı Başkanlığı

Erciyes Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2000-2004

Doç.Dr.

Erciyes Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2000-2004

Prof. Dr.

Erciyes Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2004-…….

Anabilim Dalı Başkanlığı

Erciyes Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2006-2011

Perinatoloji Yan Dal Uzmanlığı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı

25.01.2011

 

 

Toplam Yayın sayıları:

İndex Medicus ve SCI’ye giren dergilerde yayınlanan  Uluslarası  yayın sayısı: 41

Ulusal dergilerde yayınlanan yayın sayısı: 66

Uluslar arası kongrelerde sunulan  bildiri sayısı: 38

Ulusal kongrelerde sunulan  bildiri sayısı: 34

Kitap bölümü:   4

 

Uluslar arası  yayınlarıma  yapılan  atıf sayısı: 210.

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Cerrahi menapozlu hastalarda transdermal estradiol ile oral konjuge estrojenin sıcak basması serum hormonları ve lipid-lipoprotein düzeyleri üzerine etkileri . Kayseri, 1993. Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Süheyl Ökten

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi Eğitim               :

1.  Üniversitelerde aile planlaması eğitiminin standardizasyonu toplantıları ve Üniversitelerde

aile planlaması konusunda eğitici sertifikası ( Sağlık Bakanlığı, Johns Hopkins Programı   ve

Hacettepe Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü  JHPIEGO  Projesi kapsamında) (20-24  Eylül  ve

28 Ekim 1993).

2. Prenatal tanı ve tedavi kursu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim    Dalı (31.07.1995-04.08.1995).

 

 

 

 

 

 Yurt Dışı Eğitim          :

1. Hollanda, Rotterdam, Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi   Obstetrik ve Jinekoloji Kliniği Obstetrik Araştırma       Laboratuarı, Prenatal Tanı Ünitesi ve  Obstetri Bölümünde (Prof. Dr. H.C.S. Wallenburg ve Prof.         Dr. J.W. Wladimiroff yanında) (01.12.1997-21.01.1998). 

 

2.  Almanya, Berlin,  Klinikum   Neukölln     Geburtsmedizin   Prenatal   Diagnosis ve Terapi

Ünitesinde fetal ekokardiografi ve fetal doppler eğitimi  ( Prof. Dr. Klaus Vetter ve  Dr. Ömer

Kılavuz yanında) (15.10.2002-15.11.2002).

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Kayseri Şubesi

2. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

3. ISUOG (International Society of Ultrasound Obstetrics and Gynecology)

 

Ödüller :

1. Ulusal Perinatoloji Kongresi (10-13 Mayıs 1998, Antalya) Poster ikinciliği    (“Erciyes  Üniversitesi Prenatal Tanı   Ünitesinin  Sitogenetik Amaçlı İnvaziv Girişimlerinde İki Yılın  Değerlendirilmesi”  isimli poster ile).

2. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Arasında  “1997 Yılında En Fazla   Uluslararası Bilimsel Yayın Ödülü” (1998 Yılı Aralık Ayında )

3. Seventh Turkish-Hellenic Scientific Meeting on obstetrics; maternal-fetal medicine & perinatology (19-20 April, İstanbul-Turkey). 2002 SORANOS Poster birincilik ödülü     (“Maternal erythrocyte  malondialdehyde levels in                                           preeclampsia prediction: A longitudinal study” isimli çalışma  ile).

4. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve 2. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresinde üçüncülük ödülü (16-20  Mayıs 2003, Antalya) (“Effect of melatonin in prevention of postoperative adhesion formation in rat uterine horn” isimli çalışma ile).

5. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (2004), Poster Sunumu Ödüllerinde birincilik ödülü (Nikotin ve askorbik asitin rat endometriumu üzerine apoptotik etkileri).

6. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya). Bildiri üçüncülük ödülü (Metforminin ve Letrozolün endometrium ile over follikülleri üzerine olan etkilerinin rat modelinde karşılaştırılması).

 

 

 

Hakem olarak görev yapılan dergiler:

 1. Obstetrics and Gynecology (USA)
 2. Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi
 3. Erciyes Tıp Dergisi

 

 

 

 

 

Son 4 yıl içinde seçildiğim/görevlendirildiğim bazı görevler:

1.Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2 kez) (Kasım 2009-Kasım 2011 ve Kasım 2011- …….)

 

2.Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü  Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından Perinatoloji Müfredat Komisyonu Üyeliği (2 kez) (2009-2011) (2012-…..)

 

3.TÜBİTAK tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı ile ilgili projeleri değerlendirme komisyonunda panelistlik (17 Mayıs 2010)

 

4.Türkiye Klinikleri “Jinekoloji ve Obstetrik” Dergisi “Fetal Tıp” Özel Sayı Editörlüğü  (2011-Toplam 4 sayı)

 

Yabancı Dil                     :    İngilizce                                                                                 

Dönem IV’e 16 yıldır anlattığım ve anlatmakta olduğum dersler:

            * Fetal fizyoloji

            * Fertilizasyon, implantasyon ve gebeliğin oluşumu

            * Normal gebelik ve takibi

            * Plasenta ve plasental hormonlar

            * Yüksek riskli gebelikler ve fetal iyi olum testleri

            * Çoğul gebelikler

            * Gebelik ve karbonhidrat bozuklukları

            * Gebelik ve kalp hastalıkları

            * Gebelik ve hematolojik hastalıklar

            * Gebelik ve cerrahi hastalıklar

            * Gebelik ve diğer sistemik hastalıklar

            * Preeklampsi- eklampsi

            * Hiperemezis gravidarum

            * Teratoloji

            * İntrauterin enfeksiyonlar

            * III. Trimester kanamaları

            * Obstetride anamnez ve muayene

            * Jinekolojide anamnez alma ve muayene usulleri

            * Pelvik enfeksiyonlar

            * Gestasyonel trofoblastik hastalıklar

            * Ektopik gebelikler

 

 Yurtiçi seminer ve kongre konuşmalarım:          

1. Tekrarlayan fetal kayıplar. Türk Jinekoloji Derneği Kayseri Şubesi Bilimsel Toplantısı, 03 Haziran 1997, Kayseri.

2.Tekrarlayan fetal  kayıplar. Ankara, Maternal ve  Fetal Tıp Klübü “Mini Sempozyum”, 26-27 Haziran 1997, Ankara.

3.Meme verme ve laktasyon bozuklukları. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 6-8 Nisan 2000, İstanbul.

4.Postpartum kanamalarda takip ve tedavi. Türk Jinekoloji Derneği  Kayseri Bilimsel Toplantısı, 27-28 Mayıs 2000, Ürgüp

 1. Fetal targeted ultrasonografi. Fetal Tıp 2001, 16-17 Mart 2001, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 2. Fetal detaylı ultrasonografi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bölüm içi eğitim semineri, 12  Nisan 2002, Kayseri.
 3. 2. Trimester Fetal Anomali Taraması. 2001-2002 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 25 Nisan 2002, Kayseri. 
 4. Düşük riskli gebe popülasyonunda detaylı ultrasonografi. II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu, Harbiye Müzesi, 12-14 Aralık 2002, İstanbul. 
 5. Fetal kalbin değerlendirilmesinde obstetrisyenin yeri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bölüm içi eğitim semineri, Mart  2003, Kayseri.
 6. Preeklampsinin önceden tahmini. III: Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu, Harbiye Müzesi, Aralık 2004, İstanbul.
 7. IUGR ve yönetimi, Intrauterin Gelişme Geriliğ Sempozyumu, 2005 Elazığ.
 8. İntrauterin enfeksiyonlarda fetal ultrasonografi bulguları. İntrauterin Enfeksiyonlar Sempozyumu, Ekim 2005, Kayseri.
 9. İntrauterin enfeksiyonlarda fetal bulgular. Ulusal  Pediatri Kongresi 2005.
 10. Obstetride 3-4 D Ultrasonografi, Nisan 2006, Kayseri (Bölüm içi seminer).
 11. İntrauterin gelişme geriliğinde doppler. Türk Jinekoloji ve Obsteri Derneği Ulusal Kongresi 15-19 Mayıs 2006.
 12. Obstetride doppler. Türk Jinekoloji ve Obsteri Derneği Ulusal Kongresi 15-19 Mayıs 2006.
 13. Fetal kardiyak değerlendirme. Şubat 2007, Kayseri (Bölüm içi seminer).
 14. Fetal kardiyak değerlendirme.  I. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu  8-11 Mart 2007, City One otel, Kayseri.
 15. Fetoskopik uygulamalar. II. Perinatology Congress of Southern Europe Association, Askeri Müze, Ekim 2007, İstanbul.
 16. Fetal İskelet Sisteminin Değerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Kongresi 15-19 Mayıs 2008.
 17. Fetal büyük damar transpozisyonu. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. Kasım 2008, Antalya.
 18. Gebelikte Kromozom Biyokimyasal Taraması. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. Kasım 2008, Antalya.
 19. İkizden İkize Transfüzyon Sendromu. Mart 2009 Kayseri (Bölüm içi seminer).
 20. Plasental insersiyon anomalileri ve ultrasonografik tanısı, Aralık  2009 (Bölüm içi seminer).
 21. Fetal çıkan damar ve aortik-duktal ark patolojileri. II. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu Fetal Ekokardiyagrafi Kurs sorumluluğu ve konuşmacısı. 27-28 Şubat 2010.
 22. Fallot Tetralojisi, Çift çıkışlı sağ ventrikül, Trunus arteriozus. Fetal Ekokardiyografi Kursu 28 Mart 2010, Ankara.
 23. Gebelikte beslenme. Gebelik ile ilgili Öğrenci Kongresi, 7 Mayıs 2010, Manisa.
 24. Fetal İskelet Sisteminin değerlendirilmesi. TJOD Kongresi, Antalya, 19 Mayıs 2010.
 25. İntrauterin gelişme geriliği ve doğum yönetimi. Materna-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi Eylül 2010, İstanbul.
 26. İntrauterin gelişme geriliği. Kasım 2010 Kayseri (Bölüm içi seminer).
 27. Çoğul gebeliklerde erken doğum eylemi ve tedavisi.  10. Uludağ Kadın Doğum Tıp Günleri Mart 2011, Bursa-Uludağ.
 28. Fetal eko endikasyonları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Kongresi 18-21 Mayıs 2011, Antalya.
 29. Lethal ve nonlethal fetal iskelet displazileri. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 29-31 Ekim 2011, İstanbul.
 30. Fetal toraks anomalileri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Kongresi 10-13  Mayıs 2012, Antalya.

 

 

Yurt Dışı Konuşmalarım:

 1. Fetal skeletal dysplasias. I. Perinatology Congress of Southestern Europe Assocaition, Mart 2005, Selanik-Greece.
 2. Fetal troponin and fetal doppler in fetuses in IUGR. 16. ISUOG Congress. September 2006, London- England.
 3. Fetal skeletal dysplasias. 17. ISUOG Congress, October 2007, Florance -Italy.
 4. Fetal micrognathia. 17. ISUOG Congress, October 2007, Florance- Italy.
 5. Fetal face findings of fetal nonchromosomal syndromes.18. ISUOG Congress August 2008, Chicago-USA.
 6. Fetal VSD. 18. ISUOG Congress August 2008, Chicago-USA.
 7. Fetal cardiac evaluation. 3rd Perinatology Congress of Southestern Europe Association, 16-18 May 2009, Belgrade-Sirbetia .
 8. Fetal skeletal dysplasias. Ian Donald  Fetal Ultrasonography Course and 4th Perinatology Congress of Southestern Europe Association, 18-20 May 2011, Bucherest-Romania.

 

 

Tez yöneticiliklerim:

1.Preeklampsi önceden tanısında  maternal eritrosit malondialdehit  ve lipid düzeyleri.  Dr. İbrahim Demir, Ocak 1999.

2.  Preeklampsi önlenmesinde düşük doz vitamin E’nin yeri. Dr. Müslüm Sarıkaya   

                 Mayıs 2001.

 1. Preeklampsi patogenezinde plasental apoptoz ve maternal lipid peroksidasyon markerları- NO  arasındaki ilişki. Dr Ahmet Acer Mayıs 2004.
 2. İntrauterin gelişme geriliğinde fetal ve maternal doppler bulguları ile fetal prognoz arasındaki ilişki. Dr. Nurcan Murat  2006.
 3. İntrauterin fetal kardiyak anomali tanısı alan fetusların yenidoğan, otopsi ve genetik sonuçlarının incelenmesi. Dr. Fulya Çağlı (8 Ocak 2010).
 4. Preeklampsinin önceden tahmininde 15-20. gebelik haftaları arasında uterin arter doppler bulguları ile izometrik egzersiz testinin karşılaştırılması. Dr. Gülender Taş (2011).

 

 

 

Düzenleme kurulunda bulunulan kongre ve seminerler:

1. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Antalya.

2. Fetal Tıp 2001, 16-17 Mart 2001, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

3. II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu, Harbiye Müzesi, , 12-14 Aralık 2002, İstanbul.

4. Türk Jinekoloji Derneği  Kayseri Bilimsel Toplantısı, 27-28 Mayıs 2000, Ürgüp

5. İntrauterin Enfeksiyonlar Sempozyumu,  Ekim 2004, Kayseri.

6. Fetal Ultrasonografisi Kursu, 27 Şubat 2005; Hilton Oteli, Kayseri.

7.  I. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu  8-11 Mart 2008, City One otel, Kayseri.

8. II. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu 27-28 Şubat 2010, City One Otel, Kayseri

9. 7. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 26-29 Eylül 2010, İstanbul.

 

Öz Geçmiş

buradan indirin